Skocz do zawartości

Inicjatywa budowy szkoły na naszym osiedlu


Rekomendowane odpowiedzi

W dniu 30.10.2019 o 10:05, Mieszkaniec ul. Czeczów napisał:

Przedszkole tam będzie (przy Półłanki).

Szkoła obok kościoła, tak jest na wcześniejszych mapach.

 

Od Półłanki została wybudowana nowa droga w kierunku osiedla. W ramach budowy szkoły pomiędzy kaplicą a budowanymi obecnie blokami Śnieżki ma być wybudowana droga. Myślę, że jest opcja połączenia tych dróg dla skomunikowania przedszkola z osiedlem.

To prawda miasto nie dało zgody na miejsca parkingowe własnie od strony projektowanej drogi. 

 • Like 2
Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
 • 4 weeks later...
 • Odpowiedzi 248
 • Created
 • Ostatniej odpowiedzi

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Napisze tak. Jestem w pewnym sensie jednym ze sponsorów tej imprezy dlatego to co jest organizowane prze ze mnie i moja żonę  tylko i wyłącznie z naszych finansów. Interesu w budowie tej szkoły nie ma

W świetle Covid - szkoła nadal aktualna -  źródło  z up. PMK Z -ca Dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru    W odpowiedzi na wniosek  w sprawie budowy szkoły podstawowej na os. Złocień w K

Gdyby ktoś chciał a nie mógł przeczytać - screenshot:  

Posted Images

koszt zakupu  2 działek przez miasto od Parafii to 1 195 915,00 zł. Natomiast wartość działek zamienianych różni się o około 10 tys zł. Czekam na info czy rzeczywiście w dniu 15 listopada 2019 roku doszło do podpisania umowy u notariusza. Jak tylko będę wiedzieć więcej to wrzucę nowości na forum.

 • Like 1
 • Thanks 2
Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
 • 2 weeks later...
W dniu 6.12.2019 o 00:02, Franzz napisał:

Zaczyna się brak złotówek na cokolwiek... 

nie wydaje mi się, żeby tutaj tkwił problem. W końcu termin został przesunięty na ten rok. 23 grudnia powiemy sprawdzam i wówczas zobaczymy co się będzie działo. W załączeniu wklejam treść pisma żeby nie było wątpliwości, że przekazywane informacje są rzetelne.

pismo_szkoła_4_12..jpg

Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
 • 1 month later...
Gość MisiekW

Nie wiem co masz na myśli mówiąc "na prawo od kościoła", tzn chyba wiem, chodzi pewnie o działkę za kościołem, jadąc w stronę Półłanki. Na mszy chyba 2 albo 3 tyg. temu ksiądz wspominał na ogłoszeniach że tak, szkoła będzie właśnie tam i że właśnie już się trochę zaczęło porządkowanie tego terenu, czyli - dzieje się. :)

Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
 • 2 weeks later...
 • 2 weeks later...

nowe informacje nt szkoły źródło Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

Do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę szkoły podstawowej na os. Złocień w Krakowie pozostało jeszcze:
 uzyskanie decyzji lokalizacyjnej na wykonanie zjazdu z ul. Agatowej,
 zakończenie trwających badań geologicznych wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji,
 zakończenie trwających czynności związanych z wykonaniem operatu wodno-prawnego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji,
 uzyskanie niezbędnych decyzji związanych z gospodarką zieleni.
Wykonanie powyższego zakresu uwarunkowane jest zakończeniem postępowań administracyjnych niezależnych od Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.

W planie zamówień jednostki termin ogłoszenia postępowanie jest zaplanowany na I/II kwartał 2020 roku. 

Zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym szkoła podstawowa na os. Złocień w Krakowie została zaplanowana jako trzyciągowa (po trzy klasy na każdy rok nauczania) dla ok. 600 dzieci przy systemie jednozmianowym, w tym:
 9 oddziałów dla edukacji wczesnoszkolnej tj. klasy I-III,
 15 oddziałów dla klas IV- VIII.
Kwestia uruchomienia oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (tzw. zerówki) nie należy do zakresu działania Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.

Zadania realizowane przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie nie obejmują spraw związanych przeprowadzaniem naborów do szkół podstawowych.

Natomiast, zgodnie z obowiązującą Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Krakowa, przyjętą Uchwałą Nr XXXII/804/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r., zakończenie budowy szkoły podstawowej na os. Złocień w Krakowie planowane jest w 2023 r.

 • Like 3
Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
 • 2 months later...

W świetle Covid - szkoła nadal aktualna -  źródło  z up. PMK Z -ca Dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru 

 

W odpowiedzi na wniosek  w sprawie budowy szkoły podstawowej na os. Złocień w Krakowie, uprzejmie informuję.

Ad 1.

Pomimo pandemii COVID-19 plany budowy szkoły podstawowej na os. Złocień w Krakowie są nadal aktualne.

Ad 2.

Ogłoszenie postępowania przetargowego na budowę szkoły podstawowej na os. Złocień w  Krakowie nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu niezbędnych decyzji i dokumentów warunkujących realizację inwestycji, w szczególności decyzji lokalizacyjnej na zjazd, która musi zostać poprzedzona zatwierdzeniem zmiany sposobu zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego.

Aktualnie trwają uzgodnienia z Zarządem Dróg Miasta Krakowa oraz Miejskim Inżynierem Ruchu, związane z obsługą komunikacyjną dla potrzeb planowanej budowy szkoły w zakresie rozbudowy ul. Agatowej. Wymagane są one do uzyskania zmiany sposobu zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego, w zakresie niezbędnym do celów budowy szkoły i oszacowania kosztów.

 

kolejne info z końca maja.  Źródło:  Miejskie Centrum Obsługi Oświaty.

Wszystkie czynności związane z wykonaniem badań geologicznych oraz operatu wodno-prawnego zostały zakończone.
Obecnie trwa oczekiwanie na uzyskanie stosownych decyzji i postanowień administracyjnych, w tym w zakresie gospodarki zielenią. Przewidywany termin ich wydania to
maj/czerwiec br. i jest uwarunkowany zakończeniem postępowań administracyjnych przez jednostki niezależne od Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie oraz organizacją pracy tych jednostek w związku z sytuacją pandemiczną.

 

 • Like 5
Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
 • 1 month later...

jest ogłoszenie o przetargu na projekt i budowę szkoły. :) 

Zamówienia podstawowe - obligatoryjne dotyczy i projektu i budowy  szkoły. Opcja to tylko ogrodzenie, parking i inne drobiazg ale także fotowoltanika :) Numer postępowania: MCOO/ZP/R/23/20

. Termin zakończenia to 21/08/2023... czyli rocznik 2017 pewnie będzie pierwszym zaczynającym szkołę ...

 

Terminy pośrednie poszczególnych etapów:

Wykonanie etapu „stanu zerowego „0”: do 30.11.2021r

Wykonanie etapu „stanu surowego otwartego”: do 29 października 2022

Wykonanie etapu „stanu surowego zamkniętego”: do 28 lutego 2023 r.

Wykonanie całości robot budowlanych wchodzących w zakres zamówienia podstawowego. Termin wg umowy: do 30 czerwca 2023 r.

Termin wykonania całego przedmiotu Umowy. Uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie- termin wg umowy: do 21.08.2023r.

 

Dla zainteresowanych zakres prawa opcji

Numer postępowania: MCOO/ZP/R/23/20
1
Załącznik nr 2 do umowy nr: ...........
WYKAZ ROBÓT OBJĘTYCH PRAWEM OPCJI
NA ZADANIE P.N.: BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA OS. ZŁOCIEŃ W KRAKOWIE W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”
I.
W ramach robót, o których mowa § 1 ust. 3 pkt.1 Umowy należy wykonać:
Wykonanie ogrodzenia terenu szkoły wraz z bramami i furtkami wraz z dedykowanym wyposażeniem i sterowaniem, zgodnie z dokumentacją projektową i zapisami: PFU pkt.: 4.6 i 3.2 oraz innymi integralnymi zapisami w tym zakresie przytoczonymi w PFU.
W zakresie wykonania ogrodzenia terenu szkoły rozumie się wykonie ogrodzenia ażurowego z paneli z furtkami i bramami w tym bramą wjazdową otwieraną automatycznie na piloty oraz z możliwością otwierania ze szkoły poprzez układ instalacji sterującej (wideofony). Do terenu inwestycji przewiduje się wykonanie furtek do ruchu pieszego z wideofonami (z możliwością zamknięcia na klucz). Ogrodzenie, bramy i furtki muszą być wykonane w jednym systemie. Teren winien być ogrodzony bezpiecznym ogrodzeniem wysokości około 180 cm. Lokalnie od strony domu parafialnego jest istniejące ogrodzenie, które w obrębie przewidzianego zjazdu wymaga rozbiórki i przebudowy w nowych liniach granicznych. Ogrodzenie przewidziane do przebudowy w obrębie zjazdu od strony domu parafialnego, należy odtworzyć utrzymując jego istniejącą postać. 
II.
W ramach robót, o których mowa § 1 ust. 3 pkt.2 Umowy należy wykonać:
Wykonanie elewacji budynku szkoły, sali gimnastycznej oraz śmietnika/ów i zewnętrznego magazynu/ów w zakresie robót termoizolacyjnych i robót wykończeniowych wraz z wszystkimi niezbędnymi warstwami i okładzinami, zgodnie z dokumentacją projektową i zapisami: PFU - pkt.: 3 oraz innymi integralnymi zapisami w tym zakresie przytoczonymi w PFU.

III.
W ramach robót, o których mowa § 1 ust. 3 pkt.3 Umowy należy wykonać:
Wykonanie układu drogowego, miejsc postojowych oraz chodników (ścieżki piesze), zgodnie z dokumentacją projektową i zapisami: PFU - pkt.4.2; pkt.: 4.7 oraz innymi integralnymi zapisami w tym zakresie przytoczonymi w PFU.

IV.
W ramach robót, o których mowa § 1 ust. 3 pkt.4 Umowy należy wykonać:
Wykonanie terenowego wielofunkcyjnego boiska sportowego z nawierzchnią wraz z jego ogrodzeniem, dedykowanym mu oświetleniem, odwodnieniem, trybunami i wyposażeniem, zgodnie z dokumentacją projektową i zapisami: PFU - pkt. 4.10 oraz innymi integralnymi zapisami w tym zakresie przytoczonymi w PFU
W zakresie przedmiotowej opcji zamówienia, jest wykonanie terenowego wielofunkcyjnego boiska sportowego z nawierzchnią sportową. Boisko należy zabezpieczyć przez wykonanie ogrodzenia – piłkochwytów, siatek a także trybuny sportowe, . Oświetlenie boiska należy zapewnić poprzez zastosowanie naświetlaczy LED, zasilenie tych lamp wykonać poprzez układ instalacji wpięty w złącze zasilające zlokalizowane na ścianie elewacyjnej szkoły lub w budynku, którego wykonanie jest w zakresie zamówienia podstawowego oraz wyposażyć tę instalację w łączniki, czujniki i sterowniki im odpowiadające. Boisko wyposażyć w układ instalacji i rur drenażowych o parametrach określonych w PFU, odbiór ścieków opadowych z boiska realizowany ma być poprzez wykonany układ drenarski, który należy wpiąć do studzienki odbiorczej na kanalizacji, której wykonanie jest w zakresie zamówienia podstawowego.
V.
W ramach robót, o których mowa § 1 ust. 3 pkt.5 Umowy należy wykonać:
Wykonanie wielofunkcyjnego boiska sportowego na dachu Sali gimnastycznej z nawierzchnią wraz z jego ogrodzeniem w formie siatek bocznych i przekrywających oraz dedykowanym mu oświetleniem, odwodnieniem a także wyposażeniem, zgodnie z dokumentacją projektową i zapisami: 

VI.
W ramach robót, o których mowa § 1 ust. 3 pkt.6 Umowy należy wykonać:
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu o mocy minimum 20kW zgodnie z dokumentacją projektową 
VII.
W ramach robót, o których mowa § 1 ust. 3 pkt.7 Umowy należy wykonać:
Wykonanie elementów małej architektury, tj. ławek, koszy na śmieci i wiat rowerowych, zgodnie z dokumentacją projektową i zapisami: PFU- pkt.4.11 oraz innymi integralnymi zapisami w tym zakresie przytoczonymi w PFU.
W zakresie wykonania elementów małej architektury rozumie się wykonanie w obszarze terenu zagospodarowania ławek, koszy na śmieci i wiaty rowerowe, na podstawie dokumentacji projektowej i zapisów PFU. Lokalizacja oraz parametry elementów małej architektury, podlegać będą uzgodnieniu z Zamawiającym.

 

 

 

Edytowane przez Gammiko
Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Godzinę temu, razu napisał:

Czy podczas gry na tym boisku na I piętrze będzie obowiązywało "prawo pascala"? "Kto wykopał piłkę ten po nią zap..la"?
Nie doszukałem się w dokumentacji :/

 

 

też mnie to zastanawia :D chociaż jestem ciekaw czy nie zamontują jakiejś siatki z góry i nad ;)

Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
 • 1 month later...
W dniu 16.07.2020 o 09:48, razu napisał:

Czy podczas gry na tym boisku na I piętrze będzie obowiązywało "prawo pascala"? "Kto wykopał piłkę ten po nią zap..la"?
Nie doszukałem się w dokumentacji :/

 

 

Jest rozbieżność pomiędzy wizualizacją a planem zagospodarowania. Zgodnie z planem zagospodarowania na piętrze ma być boisko do koszykówki

Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Jeden z Wykonawców który się zmieścił w budżecie buduje dla SM Śnieżki na Agatowej. 

Zobaczymy czy będą odwołania do KIO..... rozbieżność cenowa duża, pewnie będą wyjaśniać rażąco niską cenę

 

Edytowane przez Gammiko
Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Maksymalnie dozwolone są tylko 75 emotikony.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.


×
×
 • Dodaj nową pozycję...