Skocz do zawartości

Inicjatywa budowy szkoły na naszym osiedlu


Rekomendowane odpowiedzi

W dniu 30.10.2019 o 10:05, Mieszkaniec ul. Czeczów napisał:

Przedszkole tam będzie (przy Półłanki).

Szkoła obok kościoła, tak jest na wcześniejszych mapach.

 

Od Półłanki została wybudowana nowa droga w kierunku osiedla. W ramach budowy szkoły pomiędzy kaplicą a budowanymi obecnie blokami Śnieżki ma być wybudowana droga. Myślę, że jest opcja połączenia tych dróg dla skomunikowania przedszkola z osiedlem.

To prawda miasto nie dało zgody na miejsca parkingowe własnie od strony projektowanej drogi. 

 • Like 2
Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
 • 4 weeks later...
 • Odpowiedzi 258
 • Created
 • Ostatniej odpowiedzi

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Napisze tak. Jestem w pewnym sensie jednym ze sponsorów tej imprezy dlatego to co jest organizowane prze ze mnie i moja żonę  tylko i wyłącznie z naszych finansów. Interesu w budowie tej szkoły nie ma

W świetle Covid - szkoła nadal aktualna -  źródło  z up. PMK Z -ca Dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru    W odpowiedzi na wniosek  w sprawie budowy szkoły podstawowej na os. Złocień w K

Gdyby ktoś chciał a nie mógł przeczytać - screenshot:  

Posted Images

koszt zakupu  2 działek przez miasto od Parafii to 1 195 915,00 zł. Natomiast wartość działek zamienianych różni się o około 10 tys zł. Czekam na info czy rzeczywiście w dniu 15 listopada 2019 roku doszło do podpisania umowy u notariusza. Jak tylko będę wiedzieć więcej to wrzucę nowości na forum.

 • Like 1
 • Thanks 2
Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
 • 2 weeks later...
W dniu 6.12.2019 o 00:02, Franzz napisał:

Zaczyna się brak złotówek na cokolwiek... 

nie wydaje mi się, żeby tutaj tkwił problem. W końcu termin został przesunięty na ten rok. 23 grudnia powiemy sprawdzam i wówczas zobaczymy co się będzie działo. W załączeniu wklejam treść pisma żeby nie było wątpliwości, że przekazywane informacje są rzetelne.

pismo_szkoła_4_12..jpg

Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
 • 1 month later...
Gość MisiekW

Nie wiem co masz na myśli mówiąc "na prawo od kościoła", tzn chyba wiem, chodzi pewnie o działkę za kościołem, jadąc w stronę Półłanki. Na mszy chyba 2 albo 3 tyg. temu ksiądz wspominał na ogłoszeniach że tak, szkoła będzie właśnie tam i że właśnie już się trochę zaczęło porządkowanie tego terenu, czyli - dzieje się. :)

Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
 • 2 weeks later...
 • 2 weeks later...

nowe informacje nt szkoły źródło Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

Do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę szkoły podstawowej na os. Złocień w Krakowie pozostało jeszcze:
 uzyskanie decyzji lokalizacyjnej na wykonanie zjazdu z ul. Agatowej,
 zakończenie trwających badań geologicznych wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji,
 zakończenie trwających czynności związanych z wykonaniem operatu wodno-prawnego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji,
 uzyskanie niezbędnych decyzji związanych z gospodarką zieleni.
Wykonanie powyższego zakresu uwarunkowane jest zakończeniem postępowań administracyjnych niezależnych od Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.

W planie zamówień jednostki termin ogłoszenia postępowanie jest zaplanowany na I/II kwartał 2020 roku. 

Zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym szkoła podstawowa na os. Złocień w Krakowie została zaplanowana jako trzyciągowa (po trzy klasy na każdy rok nauczania) dla ok. 600 dzieci przy systemie jednozmianowym, w tym:
 9 oddziałów dla edukacji wczesnoszkolnej tj. klasy I-III,
 15 oddziałów dla klas IV- VIII.
Kwestia uruchomienia oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (tzw. zerówki) nie należy do zakresu działania Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.

Zadania realizowane przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie nie obejmują spraw związanych przeprowadzaniem naborów do szkół podstawowych.

Natomiast, zgodnie z obowiązującą Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Krakowa, przyjętą Uchwałą Nr XXXII/804/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r., zakończenie budowy szkoły podstawowej na os. Złocień w Krakowie planowane jest w 2023 r.

 • Like 3
Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
 • 2 months later...

W świetle Covid - szkoła nadal aktualna -  źródło  z up. PMK Z -ca Dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru 

 

W odpowiedzi na wniosek  w sprawie budowy szkoły podstawowej na os. Złocień w Krakowie, uprzejmie informuję.

Ad 1.

Pomimo pandemii COVID-19 plany budowy szkoły podstawowej na os. Złocień w Krakowie są nadal aktualne.

Ad 2.

Ogłoszenie postępowania przetargowego na budowę szkoły podstawowej na os. Złocień w  Krakowie nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu niezbędnych decyzji i dokumentów warunkujących realizację inwestycji, w szczególności decyzji lokalizacyjnej na zjazd, która musi zostać poprzedzona zatwierdzeniem zmiany sposobu zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego.

Aktualnie trwają uzgodnienia z Zarządem Dróg Miasta Krakowa oraz Miejskim Inżynierem Ruchu, związane z obsługą komunikacyjną dla potrzeb planowanej budowy szkoły w zakresie rozbudowy ul. Agatowej. Wymagane są one do uzyskania zmiany sposobu zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego, w zakresie niezbędnym do celów budowy szkoły i oszacowania kosztów.

 

kolejne info z końca maja.  Źródło:  Miejskie Centrum Obsługi Oświaty.

Wszystkie czynności związane z wykonaniem badań geologicznych oraz operatu wodno-prawnego zostały zakończone.
Obecnie trwa oczekiwanie na uzyskanie stosownych decyzji i postanowień administracyjnych, w tym w zakresie gospodarki zielenią. Przewidywany termin ich wydania to
maj/czerwiec br. i jest uwarunkowany zakończeniem postępowań administracyjnych przez jednostki niezależne od Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie oraz organizacją pracy tych jednostek w związku z sytuacją pandemiczną.

 

 • Like 5
Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
 • 1 month later...

jest ogłoszenie o przetargu na projekt i budowę szkoły. :) 

Zamówienia podstawowe - obligatoryjne dotyczy i projektu i budowy  szkoły. Opcja to tylko ogrodzenie, parking i inne drobiazg ale także fotowoltanika :) Numer postępowania: MCOO/ZP/R/23/20

. Termin zakończenia to 21/08/2023... czyli rocznik 2017 pewnie będzie pierwszym zaczynającym szkołę ...

 

Terminy pośrednie poszczególnych etapów:

Wykonanie etapu „stanu zerowego „0”: do 30.11.2021r

Wykonanie etapu „stanu surowego otwartego”: do 29 października 2022

Wykonanie etapu „stanu surowego zamkniętego”: do 28 lutego 2023 r.

Wykonanie całości robot budowlanych wchodzących w zakres zamówienia podstawowego. Termin wg umowy: do 30 czerwca 2023 r.

Termin wykonania całego przedmiotu Umowy. Uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie- termin wg umowy: do 21.08.2023r.

 

Dla zainteresowanych zakres prawa opcji

Numer postępowania: MCOO/ZP/R/23/20
1
Załącznik nr 2 do umowy nr: ...........
WYKAZ ROBÓT OBJĘTYCH PRAWEM OPCJI
NA ZADANIE P.N.: BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA OS. ZŁOCIEŃ W KRAKOWIE W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”
I.
W ramach robót, o których mowa § 1 ust. 3 pkt.1 Umowy należy wykonać:
Wykonanie ogrodzenia terenu szkoły wraz z bramami i furtkami wraz z dedykowanym wyposażeniem i sterowaniem, zgodnie z dokumentacją projektową i zapisami: PFU pkt.: 4.6 i 3.2 oraz innymi integralnymi zapisami w tym zakresie przytoczonymi w PFU.
W zakresie wykonania ogrodzenia terenu szkoły rozumie się wykonie ogrodzenia ażurowego z paneli z furtkami i bramami w tym bramą wjazdową otwieraną automatycznie na piloty oraz z możliwością otwierania ze szkoły poprzez układ instalacji sterującej (wideofony). Do terenu inwestycji przewiduje się wykonanie furtek do ruchu pieszego z wideofonami (z możliwością zamknięcia na klucz). Ogrodzenie, bramy i furtki muszą być wykonane w jednym systemie. Teren winien być ogrodzony bezpiecznym ogrodzeniem wysokości około 180 cm. Lokalnie od strony domu parafialnego jest istniejące ogrodzenie, które w obrębie przewidzianego zjazdu wymaga rozbiórki i przebudowy w nowych liniach granicznych. Ogrodzenie przewidziane do przebudowy w obrębie zjazdu od strony domu parafialnego, należy odtworzyć utrzymując jego istniejącą postać. 
II.
W ramach robót, o których mowa § 1 ust. 3 pkt.2 Umowy należy wykonać:
Wykonanie elewacji budynku szkoły, sali gimnastycznej oraz śmietnika/ów i zewnętrznego magazynu/ów w zakresie robót termoizolacyjnych i robót wykończeniowych wraz z wszystkimi niezbędnymi warstwami i okładzinami, zgodnie z dokumentacją projektową i zapisami: PFU - pkt.: 3 oraz innymi integralnymi zapisami w tym zakresie przytoczonymi w PFU.

III.
W ramach robót, o których mowa § 1 ust. 3 pkt.3 Umowy należy wykonać:
Wykonanie układu drogowego, miejsc postojowych oraz chodników (ścieżki piesze), zgodnie z dokumentacją projektową i zapisami: PFU - pkt.4.2; pkt.: 4.7 oraz innymi integralnymi zapisami w tym zakresie przytoczonymi w PFU.

IV.
W ramach robót, o których mowa § 1 ust. 3 pkt.4 Umowy należy wykonać:
Wykonanie terenowego wielofunkcyjnego boiska sportowego z nawierzchnią wraz z jego ogrodzeniem, dedykowanym mu oświetleniem, odwodnieniem, trybunami i wyposażeniem, zgodnie z dokumentacją projektową i zapisami: PFU - pkt. 4.10 oraz innymi integralnymi zapisami w tym zakresie przytoczonymi w PFU
W zakresie przedmiotowej opcji zamówienia, jest wykonanie terenowego wielofunkcyjnego boiska sportowego z nawierzchnią sportową. Boisko należy zabezpieczyć przez wykonanie ogrodzenia – piłkochwytów, siatek a także trybuny sportowe, . Oświetlenie boiska należy zapewnić poprzez zastosowanie naświetlaczy LED, zasilenie tych lamp wykonać poprzez układ instalacji wpięty w złącze zasilające zlokalizowane na ścianie elewacyjnej szkoły lub w budynku, którego wykonanie jest w zakresie zamówienia podstawowego oraz wyposażyć tę instalację w łączniki, czujniki i sterowniki im odpowiadające. Boisko wyposażyć w układ instalacji i rur drenażowych o parametrach określonych w PFU, odbiór ścieków opadowych z boiska realizowany ma być poprzez wykonany układ drenarski, który należy wpiąć do studzienki odbiorczej na kanalizacji, której wykonanie jest w zakresie zamówienia podstawowego.
V.
W ramach robót, o których mowa § 1 ust. 3 pkt.5 Umowy należy wykonać:
Wykonanie wielofunkcyjnego boiska sportowego na dachu Sali gimnastycznej z nawierzchnią wraz z jego ogrodzeniem w formie siatek bocznych i przekrywających oraz dedykowanym mu oświetleniem, odwodnieniem a także wyposażeniem, zgodnie z dokumentacją projektową i zapisami: 

VI.
W ramach robót, o których mowa § 1 ust. 3 pkt.6 Umowy należy wykonać:
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu o mocy minimum 20kW zgodnie z dokumentacją projektową 
VII.
W ramach robót, o których mowa § 1 ust. 3 pkt.7 Umowy należy wykonać:
Wykonanie elementów małej architektury, tj. ławek, koszy na śmieci i wiat rowerowych, zgodnie z dokumentacją projektową i zapisami: PFU- pkt.4.11 oraz innymi integralnymi zapisami w tym zakresie przytoczonymi w PFU.
W zakresie wykonania elementów małej architektury rozumie się wykonanie w obszarze terenu zagospodarowania ławek, koszy na śmieci i wiaty rowerowe, na podstawie dokumentacji projektowej i zapisów PFU. Lokalizacja oraz parametry elementów małej architektury, podlegać będą uzgodnieniu z Zamawiającym.

 

 

 

Edytowane przez Gammiko
Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Godzinę temu, razu napisał:

Czy podczas gry na tym boisku na I piętrze będzie obowiązywało "prawo pascala"? "Kto wykopał piłkę ten po nią zap..la"?
Nie doszukałem się w dokumentacji :/

 

 

też mnie to zastanawia :D chociaż jestem ciekaw czy nie zamontują jakiejś siatki z góry i nad ;)

Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
 • 1 month later...
W dniu 16.07.2020 o 09:48, razu napisał:

Czy podczas gry na tym boisku na I piętrze będzie obowiązywało "prawo pascala"? "Kto wykopał piłkę ten po nią zap..la"?
Nie doszukałem się w dokumentacji :/

 

 

Jest rozbieżność pomiędzy wizualizacją a planem zagospodarowania. Zgodnie z planem zagospodarowania na piętrze ma być boisko do koszykówki

Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
 • 3 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Maksymalnie dozwolone są tylko 75 emotikony.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.


×
×
 • Dodaj nową pozycję...