Skocz do zawartości
marwol

Instalacja Gansewinkel przy naszym osiedlu

Rekomendowane odpowiedzi

Dzięki równie zaangażowanemu mieszkańcowi Słonecznego mamy zdjęcia zakładu, i tak, widać na nich, że już teraz nie jest tak jak być powinno. Zdjęcia były zrobione podczas wizyty na terenie zakładu.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Czy ja dobrze rozumiem, że to co chcą nam tam zbudować to w jakimś topniu będzie to samo co tutaj:

 

http://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/ma ... a-zdjecia/

 

?

 

Kompostownia to może nie będzie, ale znacząco zwiększy się ilość śmieci przetwarzanych biologicznie, co może dać podobny efekt. Już teraz czasami coś czuć, a co będzie po rozbudowie???

 

Chcecie wiedzieć co proponuje nam Prezydent Miasta Krakowa? Przeprowadzkę osiedla w inny miejsce, bo nas lekceważy, a w styczniu będzie prosił by złożyć pit i zapłacić podatki w Krakowie. Zadajcie sobie pytanie po co mamy płacić na administrację, która nie chce nas bronić, nie chce sprawdzić czy rozbudowanie zakładu nie jest zagrożeniem dla naszego zdrowia i życia.

 

Poziom arogancji władzy w Krakowie osiąga kolejne szczyty. Myślę, że niebawem jako mieszkańcy Złocienia, możemy zadać sobie pytanie, gdzie chcemy przenieść nasze podatki? Na Złocieniu podobno mieszka ok 5 tys. ludzi. Dla miasta to znaczące pieniądze...

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Chcecie wiedzieć co proponuje nam Prezydent Miasta Krakowa? Przeprowadzkę osiedla w inny miejsce, bo nas lekceważy, a w styczniu będzie prosił by złożyć pit i zapłacić podatki w Krakowie.

 

Nigdy na tego capa nie głosowałem bo to ignorant i nepotysta.

Zdaje się że wisi nad nim referendum w stanie odwołania ze stanowiska - chętnie wezmę udział :twisted:

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Gość

Ja też na niego nie głosowałe, ale jeśli nawet zostanie odwołany w wyniku referendum, to prawo nie zabrania mu kandydować w przedterminowych wyborach, które wygra niestety w cuglach. Większość decyzji w tych sprawach i tak ostatecznie podejmują radni. Prezydent Miasta nie może podejmować arbitralnie decyzji bez zgody radnych.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Poziom arogancji władzy w Krakowie osiąga kolejne szczyty. Myślę, że niebawem jako mieszkańcy Złocienia, możemy zadać sobie pytanie, gdzie chcemy przenieść nasze podatki? Na Złocieniu podobno mieszka ok 5 tys. ludzi. Dla miasta to znaczące pieniądze...

 

Prawo jest tak dziwacznie stworzone, że można to według mnie zrobić bez żadnego problemu. Wtedy miłościwie nam panujący może przejrzy na oczy ... w co niestety szczerze wątpię :roll:

 

Pytanie ... nigdy nie zwróciłem na to uwagi, ale kto wywozi śmieci z Naszego osiedla? Jeśli van Gansewinkel, to chyba można owego operatora zmienić? czy jest to niemożliwe i wpływ ma na to rejonizacja?

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Gość

Przetarg na wywóz śmieci w Krakowie wygrało konsorcjum złożone z MPO, Sity i van Gansewinkel. Ty jako mieszkaniec nie masz możliwości sam sobie zdecydować kto ma wywozić twoje śmieci. O tym zdecydowało miasto wybierając tę ofertę. Te trzy firmy między siebie podzieliły miasto. Do nas przyjeżdża zawsze Sita.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Zmieniło się niewiele, mamy jeden mocny argument, ale chyba nie chcę o nim pisać na forum. Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego zostały wniesione dwa wnioski z różnych źródeł o cofnięcie decyzji.

Dodatkowo Gansewinkel zadeklarował że zostanie opracowany raport oddziaływania na środowisko. Odbyło się też spotkanie z prezydentem Krakowa, który jak zwykle, lekceważąco paląc cygaro ignorował nasz problem.

Mocno zastanawiam się na zrobieniem kampanii "Mieszkańcu, nie płać podatków w Krakowie, i tak ważniejsze są dla miasta Krakowa podatki od firm, które łamią prawo".

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Dla zainteresowanych, Gansewinkel miał 1,5 miesięczną kontrolę z WIOŚu.

Stwierdzono:

- nie utrzymywanie i nie prowadzenie kontroli stanu technicznego posiadanych urządzeń i aparatury,

- przekraczanie rocznej ilości dopuszczonej do przetwarzania odpadów komunalnych

- przekraczanie dopuszczonej do wytworzenia ilości odpadów z mechanicznej obróbki odpadów.

 

Podjęto działania:

- nałożono mandat,

- wszczęto postępowanie w celu nałożenia kary administracyjnej za przetwarzanie odpadów niezgodnie z pozwoleniem

- zawnioskowano do Marszałka o podjęcie działań zgodnie z art. 47 ustawy o odpadach.

 

"Art. 47. 1. Jeżeli posiadacz odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, narusza przepisy ustawy w zakresie działalności objętej zezwoleniem lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem, właściwy organ wzywa go do niezwłocznego zaniechania naruszeń, wyznaczając termin usunięcia nieprawidłowości.

2. W przypadku gdy posiadacz odpadów, o którym mowa w ust. 1, mimo wezwania, nadal narusza przepisy ustawy lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem, właściwy organ cofa to zezwolenie, w drodze decyzji, bez odszkodowania.

3. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, powoduje zakończenie działalności objętej tym zezwoleniem.

4. Decyzji, o której mowa w ust. 2, właściwy organ może nadać rygor natychmiastowej wykonalności, uwzględniając potrzebę bezpiecznego dla środowiska zakończenia działalności.

5. Posiadacz odpadów, któremu cofnięto zezwolenie, jest obowiązany do usunięcia odpadów i skutków prowadzonej działalności, objętej tym zezwoleniem, na własny koszt. Przepisy art. 26 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

6. Postępowanie w sprawie wydania decyzji, o której mowa w ust. 2, wszczyna się z urzędu.

7. Nie wydaje się zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, jeżeli wniosek dotyczy uprawnień wnioskodawcy objętych decyzją o cofnięciu zezwolenia, o której mowa w ust. 2, a nie minęły 2 lata od dnia, gdy decyzja o cofnięciu zezwolenia stała się ostateczna."

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Dzień zły.

Dziś dotarły do mnie informację dot. inwestycji niestety ale Szanowne" kolegium Odwoławcze odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji wydanej przez Prezydenta..." odwołania...odwołanie...coś tam LCC walczy Śnieżka walczy, czekamy dalej moi kochani odłóżmy na bok wszelakie inne problemy naszego osiedla i skupmy się na 1 problemie bo jak biologicznie zaczną przetwarzać odpadki a co najgorsza je tu zwozić to pozdychamy jak szczury od smrodu począwszy od Agatowej i nowych mieszkańców po same Słoneczne pod autostradą w entym roku ... Nie wspominając o stratach materialnych moi drodzy jak zostanie tu nabita nam "naszywka" która już powoli powstaje osiedle przemysłowe, osiedle zalewowe, osiedle z gównianym zapachem i sąsiadującymi firmami przetwarzającymi odpady, z gównianą 1 drogą, i zatrzymanymi wszelakimi inwestycjami to będziemy uciekać i sprzedawać mieszkania po 2200zł/m2. Budzimy się Panie i Panowie !!! bo za chwilę będziemy stać za szlabanami tvn UWAGA i będą pokazywać nasze smutne ryjki że śmierdzi na całym osiedlu i walczymy o likwidację śmieciowiska...

Pozdrawiam

Franzz

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Fakty przedstawione w tym piśmie, streszczenie:

 

1. Z końcem 2014 r. do Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa wpłynął wniosek ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do budowy instalacji do przetwarzania odpadów.

2. 20.04.2015 została wydana decyzja z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa (nr decyzji WS-04.6220.1.149.2014.R.J.) stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia ---> moja prywatna uwaga: to chyba jest jakieś kuriozum, chcą zwozić i mielić śmieci i nie trzeba analizować oddziaływania takiej inwestycji na środowisko?

3. Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) w 2015 r. wpłynęło pismo ws. podjęcia postępowania z urzędu w celu stwierdzenia nieważności tamtej decyzji, argumentowano to m.in. ogólnikowymi stwierdzeniami zapisów złożonych wcześniej dokumentów i nieprecyzyjnych danych.

4. 25.01.2016 SKO odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji.

5. 10.02.2016 wpłynał do SKO kolejny wniosek, o uchylenie decyzji z 25.01.2016 (czyli de facto o ponowne rozpatrzenie sprawy).

6. Na przełomie miesięcy marzec/kwiecień 2016 za pośrednictwem przedstawiciela wpólnoty Helios (tak się nazywają wspólnoty na SM, Helios I, Helios II itd.) został nawiązany kontakt z przedstawicielem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu z Warszawy. Na wspólnym spotkaniu które odbyło się w siedzibie Śnieżki ustalany był dalszy plan działań. Przygotowany i wysłano pisma m.in. do Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministerstwa Środowiska, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

7. 17.03.2016 utrzymało zaskarżoną decyzję w mocy.

8. Od razu została przygotowana i złożona kolejna skarga na decyzję SKO, gdzie wskazano m.in. na naruszenie zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego, uciążliwość zakładu już teraz dla okolicznych mieszkańców, duże obciążenie ul. Półłanki samochodami ciężarowymi. Na tym póki co sprawa się kończy.

 

Krótko mówiąc, ktoś uznał że ta instalacja nie wymaga przeanalizowania pod kątem oddziaływania na środowisko. SKO dwukrotnie mimo skarg podtrzymało decyzję, a trzecia skarga czeka na rozpatrzenie.

 

Nie wiem dokładnie co oznacza "naruszenie zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego" ale domyślam się że wg jakichś ogólnych zasad to powinno iść gdzieś wyżej a nie że wkółko jedna instytucja odrzuca skargi. Zastanawia mnie również, czy te skargi póki co blokują inwestycję czy też nie.

 

A najbardziej to mnie zastanawia, że jak była kwestia budowy estakad nad przejazdami, to kilka głosów sprzeciwu mogło całkowicie zablokować inwestycję (która dodajmy znacznie poprawiłaby komunikację generalnie w pd.-wsch. Krakowie), a tutaj protesty dużej spółdzielni wespół ze wspólnotami z SM nie może zablokować takiego czegoś...

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Mamy mały sukces, trzeba złożyć ukłony w stronę Pana Jerzego Ziaji. Tutaj duże podziękowania dla Marcina Szymańskiego bo to on dał mi kontakt do Pana Jerzego i tak mogliśmy w 2015 roku sprawę rozpocząć.

Sąd administracyjny uchylił decyzję SKO, która przychylała się do decyzji prezydenta, że inwestycja ta nie wymaga wykonania raportu oddziaływania na środowisko. Dołączam całość :)

 

PS. Nawigator to Wam ładnie ściemnia w tych pismach :) nie ma to jak budowanie własnego zaangażowania poprzez kłamstwa, ale okej :)

orzeczenia.docx

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Marwol,

ukłony należą się przede wszystkim Tobie i reszcie osób, które tak bardzo się w to zaangażowały :)

 

A co do Nawigatora, wiadomo, można go angażować w takie sprawy, może się czymś wykaże :)

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Maksymalnie dozwolone są tylko 75 emotikony.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.


×
×
  • Dodaj nową pozycję...